Vydavateľské služby

Noviny

Regionálny dvojtýždenník Slovenská brána vychádza už od roku 1951, vtedy ešte pod názvom Pohronský kotlár. Jeho vydavateľom je spoločnosť SB PRESS.

Knihy

Vydavateľstvo SB PRESS vydáva knihy regionálnych autorov.

Kalendáre

Každoročne, už od roku 2011, vydávame Regionálny stolový kalendár s prezentáciou miest a obcí regiónu.

Zavolajte nám

Napíšte nám